Yongzheng Cup & Saucer – dragon

Yongzheng Cup & Saucer - dragon

Yongzheng Cup & Saucer – dragon